Treballar a l’administració pública: com funciona el CIDO

Si teniu pensat treballar a l’administració pública a Catalunya, és obligatori que feu servir el CIDO. Segons la propia web del CIDO, “El Cercador d’Informació de Diaris Oficials (CIDO) és un servei que gestiona la Diputació de Barcelona mitjançant el Servei del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i d’altres Publicacions Oficials. El CIDO és l’eina imprescindible per accedir a la informació publicada als diaris i butlletins oficials o als webs que afecten l’àmbit territorial català”.

Centrant-nos més en el tema que ens interessa, què és el que ens aporta el CIDO en quan a eina de recerca de feina? Ens informa de qualsevol oferta d’una administració pública a Catalunya, sigui de funcionariat, personal interí o laboral. També tenim accés a qualsevol borsa de treball que es publiqui per a possibles necessitats de contractació.

Els beneficis de fer ús del CIDO serien:

  • No cal que anem mirant els diaris oficials un per un, ni les webs de les administracions que ens interessa, doncs ho tenen centralitzat. De forma diària ens informarà de les novetats d’oferta pública de feina que puguin ser del nostre interès.
  • Té un cercador que, tot i no ser molt intuïtiu i que has de dominar una mica el llenguatge administratiu, et permet fer una recerca molt acurada de les feines que t’interessen.
  • T’envien cada dia un mail amb les novetats/ofertes que tu prèviament has indicat que t’interessen.
  • Pots programar el seguiment d’una oferta que està en fase de publicació d’oferta pública. És a dir, et pot avisar quan passi a ser una oferta activa on ja pots presentar la documentació requerida.

Ara farem una visita “virtual” al buscador del CIDO, però primer s’ha de definir uns conceptes sobre l’administració pública que són essencials per entendre aquest cercador.

Oferta pública: Segons l’EAPC (Escola d’Administració Pública de Catalunya), l’oferta d’ocupació pública és l’eina per mitjà del qual l’Administració determina quines són les necessitats de recursos humans que no poden ser cobertes amb els efectius de personal existents i que, per tant, requereixen la selecció de personal de nou ingrés”.

Actualment, i degut a la crisi, l’oferta pública és més limitada. Avui dia trobarem menys oferta, però en trobarem. A més, no tot a l’administració pública és mitjançant oferta pública.

L’oferta pública és un instrument de planificació, per tant, la seva publicació a un diari oficial no vol dir que ja podem optar a aquest lloc de treball. Tenen fins a tres anys per a publicar-la. Per poder presentar-nos hem d’esperar a la convocatoria o a la publicació de les bases.

Personal interí o laboral o funcionari: En aquesta adreça web, un altra cop de la EAPC, podem veure les definicions de cada tipus de relació laboral dels treballadors a l’administració pública.

Oposició: s’entén com a oposició la forma de selecció de personal que fa servir l’Administració per cobrir les places de personal funcionari, laboral i interí. En funció del tipus de convocatòria de la qual es tracti, la plaça que es convoca pot ser ocupada amb caràcter indefinit, interinament o temporalment.

La selecció per oposició consisteix en la realització per part de l’opositor de les proves que estableixi la convocatòria orientades a determinar la idoneïtat dels aspirants.

Selecció per concurs oposició: consisteix, d’una banda, en la superació de les proves corresponents i, de l’altra, en la valoració de determinades condicions de formació, de mèrits o de nivells d’experiència.

Selecció per concurs: consisteix en la valoració dels mèrits, d’acord amb el barem inclòs en la convocatòria corresponent. Pot anar acompanyada de proves de selecció escaients amb el desenvolupament posterior de les tasques a complir.

I com funciona el cercador? Primer de tot heu d’entrar al web del CIDO (www.diba.cat/cido). Al submenú, tenim l’apartat “oposicions”. Si ens posem a sobre, ens apareix un desplegable amb les següents opcions: “ofertes publiques i convocatòries d’oposicions”, “borsa de treball”, “altres convocatòries d’interès”, Bases generals” i “Oferta pública de la Diputació”. Ens interessen les dues primeres.

CIDO 1

A “ofertes publiques i convocatòries d’oposicions” ens trobarem amb el cercador que he comentat. Aquest té la seva versió de “cerca ràpida” o “cerca avançada”. Us recomano aquesta última. Un cop escollida aquesta, el que farem ara és escollir una sèrie de criteris per delimitar la recerca. Després guardarem la recerca. Entro a detallar els paràmetres de recerca.

CIDO 2

Places reservades: Aquesta primera opció indica convocatòries amb places reservades a persones amb discapacitat.

Butlletí: Indica en quin butlletí oficial vols cercar les convocatòries. Com podeu veure, el ventall de butlletins és total.

Data d’aplicació: Interval de dates que ens interessa.

Institució: Aquí podem escollir l’administració que ens interessi. Inclús, hi tenen cabuda Fundacions, Universitats, Cambres…

Matèries: En funció dels nostres interessos i el nostre perfil laboral, escollirem una o altra matèria. A l’igual que en algun apartat de “institució”, hi apareix un “+”. Aquest és un desplegable que s’obre si cliquem a sobre. Llavors, apareixeran més opcions.

Grups de titulació: En funció dels nostres estudis, seleccionarem un o altre grup.

Estat de l’oferta: És important seleccionar les dues primeres, perquè són les que poden tenir el procés obert. La 3ª ens pot interessar per seguir ofertes publiques que es poden obrir en el període indicat de 3 anys des de la publicació de l’oferta. Les que ens interessin, les podem seguir perquè ens avisin quan obrin convocatòria. Després ho explico més.

Tipus de personal: Tipus de relació laboral amb l’administració.

Sistemes de selecció: Ja he explicat abans cada un.

Títol del procés: Si voleu cercar per paraula clau.

Com a norma general, jo marcaria el següent:

  • Institució: Aquelles que ens interessi. Delimitaria una mica, si no la cerca es col·lapse.
  • Matèries: També aquelles que ens interessin o podem fer.
  • Grups de titulació: En funció dels nostres estudis, però podem baixar un nivell si volem.
  • Estat de l’oferta: Clicar les dues primeres opcions mínim. Podem fer també la tercera.
  • La resta ho deixaria tal com surt per defecte, a no ser que ens interessi, per exemple, un tipus de personal o un sistema de selecció concret.

Llavors clicarem “Cercar”.

Ens apareixerà la següent pantalla:

CIDO 3

Si us hi fixeu, en aquesta cerca he indicat convocatòries d’administració o recepció i consergeria a qualsevol ajuntament de Barcelona província o a la Generalitat. Em surten 50 ofertes. Com que he marcat que siguin dels últims 3 anys i que tinguin mínim l’oferta pública, hi haurà amb convocatòria oberta o amb convocatòria pendent.

A la primera oferta, què podem veure? Primer, que està pendent de convocatòria. A la dreta, si ho veieu, hi ha una opció que és “subscriure’s a aquesta referència”. Si premem aquesta opció, ens demanarà el mail i a la que hi hagi alguna novetat de l’oferta, ens enviaran un mail, pel que no cal que l’anem seguint. Ja ens avisarà.

Més a dalt, podem veure una altra opció molt interessant: “subscriure’s a aquesta cerca”. Si premem aquesta opció, igual que a l’altra, haurem d’introduir el mail i ens enviaran qualsevol novetat que tingui a veure amb alguna plaça nova d’administratiu, recepcionista o conserge a la Generalitat o qualsevol ajuntament de Barcelona.

Però no només veurem oferta pública pendent de convocatòria. També veurem convocatòries obertes com la següent:

CIDO 4

Com podeu veure, aquesta és una oferta d’operari de manteniment a Vic. Està oberta, és personal laboral temporal i el procés és per oposició. T’indica els requisits mínims i la titulació mínima que s’ha de tenir per accedir-hi. Després us podeu descarregar el PDF per veure les bases específiques la convocatòria i el temari.

Una altra opció igual d’interessant és el subapartat de borses de treball. Aquí directament, no hi ha cap cercador, apareixen totes els borses obertes actualment.

CIDO 5

En aquest cas, directament descarregarem les bases i ja podem anar preparant la documentació requerida. Al ser una borsa de treball, s’ha de considerar que a les bases hi haurà uns requisits i un criteri de puntuació per classificar als candidats. D’aquesta forma, aniran trucant seguint l’ordre de puntuació obtingut.

Finalment, el CIDO també us permetrà estar informat de subvencions, beques i ajuts, si són del vostre interès i de qualsevol altra informació que surti als diaris oficials. Un detall: hi ha un apartat que és de licitacions en el submenú. Aquest pot ser molt interessant per fer autocandidatura. Per què? Resulta que en aquest apartat ens podem assabentar a quina empresa li concedeixen una obra o li concedeixen l’explotació d’unes excavacions o la gestió d’un servei o restaurant, per posar uns exemples. Si estem al dia de les empreses a les que se’ls hi ha fet la concessió, ens podem imaginar que, potser, necessiten treballadors. És una bona opció per fer autocandidatura perquè l’empresa, segurament, té necessitat de contractació.

Pel mateix, ens pot interessar aquesta web de la Generalitat:

https://contractaciopublica.gencat.cat/

Espero que hagi estat del vostre interès.

6 Replies to “Treballar a l’administració pública: com funciona el CIDO”

Deja un comentario