Si teniu pensat treballar a l’administració pública a Catalunya, és obligatori que feu servir el CIDO. Segons la propia web del CIDO, “El Cercador d’Informació de Diaris Oficials (CIDO) és un servei que gestiona la Diputació de Barcelona mitjançant el Servei del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i d’altres Publicacions Oficials. El CIDO és l’eina imprescindible per accedir a la informació publicada als diaris i butlletins oficials o als webs que afecten l’àmbit territorial català”.

Centrant-nos més en el tema que ens interessa, què és el que ens aporta el CIDO en quan a eina de recerca de feina? Ens informa de qualsevol oferta d’una administració pública a Catalunya, sigui de funcionariat, personal interí o laboral. També tenim accés a qualsevol borsa de treball que es publiqui per a possibles necessitats de contractació.

Els beneficis de fer ús del CIDO serien:

  • No cal que anem mirant els diaris oficials un per un, ni les webs de les administracions que ens interessa, doncs ho tenen centralitzat. De forma diària ens informarà de les novetats d’oferta pública de feina que puguin ser del nostre interès.
  • Té un cercador que, tot i no ser molt intuïtiu i que has de dominar una mica el llenguatge administratiu, et permet fer una recerca molt acurada de les feines que t’interessen.
  • T’envien cada dia un mail amb les novetats/ofertes que tu prèviament has indicat que t’interessen.
  • Pots programar el seguiment d’una oferta que està en fase de publicació d’oferta pública. És a dir, et pot avisar quan passi a ser una oferta activa on ja pots presentar la documentació requerida.

 

Conceptes bàsics per treballar a l’administració pública

 

Ara farem una visita “virtual” al buscador del CIDO, però primer s’ha de definir uns conceptes sobre l’administració pública que són essencials per entendre aquest cercador.

Oferta pública: Segons l’EAPC (Escola d’Administració Pública de Catalunya), l’oferta d’ocupació pública és l’eina per mitjà del qual l’Administració determina quines són les necessitats de recursos humans que no poden ser cobertes amb els efectius de personal existents i que, per tant, requereixen la selecció de personal de nou ingrés”.

Actualment, i degut a la crisi, l’oferta pública és més limitada. Avui dia trobarem menys oferta, però en trobarem. A més, no tot a l’administració pública és mitjançant oferta pública.

L’oferta pública és un instrument de planificació, per tant, la seva publicació a un diari oficial no vol dir que ja podem optar a aquest lloc de treball. Tenen fins a tres anys per a publicar-la. Per poder presentar-nos hem d’esperar a la convocatoria o a la publicació de les bases.

Personal interí o laboral o funcionari: En aquesta adreça web, un altra cop de la EAPC, podem veure les definicions de cada tipus de relació laboral dels treballadors a l’administració pública.

Oposició: s’entén com a oposició la forma de selecció de personal que fa servir l’Administració per cobrir les places de personal funcionari, laboral i interí. En funció del tipus de convocatòria de la qual es tracti, la plaça que es convoca pot ser ocupada amb caràcter indefinit, interinament o temporalment.

La selecció per oposició consisteix en la realització per part de l’opositor de les proves que estableixi la convocatòria orientades a determinar la idoneïtat dels aspirants.

Selecció per concurs oposició: consisteix, d’una banda, en la superació de les proves corresponents i, de l’altra, en la valoració de determinades condicions de formació, de mèrits o de nivells d’experiència.

Selecció per concurs: consisteix en la valoració dels mèrits, d’acord amb el barem inclòs en la convocatòria corresponent. Pot anar acompanyada de proves de selecció escaients amb el desenvolupament posterior de les tasques a complir.

 

Com funciona el CIDO, el cercador d’oposicions i oferta pública

 

Entre d’altres coses.

I com funciona el cercador? Primer de tot heu d’entrar al web del CIDO (http://cido.diba.cat). Al menú, tenim l’apartat “oposicions”. Al clicar, ja accedim al buscador d’ofertes.

CIDOAra entro a detallar els apartats del Menú.

 

Menú del cercador d’oposicions i ofertes de treball del CIDO

Butlletí: Indica en quin butlletí oficial vols cercar les convocatòries. Com podeu veure, el ventall de butlletins és total.

Estat de l’oferta: És important seleccionar les dues primeres, perquè són les que poden tenir el procés obert. La 3ª ens pot interessar per seguir ofertes publiques que es poden obrir en el període indicat de 3 anys des de la publicació de l’oferta. Les que ens interessin, les podem seguir perquè ens avisin quan obrin convocatòria. Després ho explico més.

Institució: Aquí podem escollir l’administració que ens interessi. Inclús, hi tenen cabuda Fundacions, Universitats, Cambres…

Matèria: En funció dels nostres interessos i el nostre perfil laboral, escollirem una o altra matèria. Igual que en algun apartat de “institució”, hi apareix un “+”. Aquest és un desplegable que s’obre si cliquem a sobre. Llavors, apareixeran més opcions.

Selecció i titulació: En aquest apartat tenim el tipus de personal, que inclou el tipus de relació laboral amb l’administració, el sistema de selecció:(concurs, oposició…) el grup de l’administració en funció dels nostres estudis.

Places reservades: Aquesta primera opció indica convocatòries amb places reservades a persones amb discapacitat.

Borses de treball: Aquest apartat només cerca les borses de treball actives, si has marcat les convocatòries obertes a l’apartat de «estat». Sinò, et sortirà tot l’historial de borses de treball publicades.

Data de publicació: Interval de dates que ens interessa.

Com a norma general, jo marcaria el següent:

  • Estat: Clicar les tres primeres opcions, així arribem al que està pendent i a les convocatòries ja actives.
  • Institució: Aquelles que ens interessi. Delimitaria una mica, si no la cerca es col·lapse.
  • Matèries: També aquelles que ens interessin o podem fer.
  • Selecció i titulació: Al grup de titulació, escollir en funció dels nostres estudis, però podem baixar un nivell si volem. La resta de subapartats, el que ens interessi.
  • La resta ho deixaria tal com surt per defecte, a no ser que ens interessi, per exemple, un tipus de personal o un sistema de selecció concret.

Resultats de la cerca d’oposicions al CIDO

Seguint tot allò indicat aans, clicarem “Cercar”.

Ens apareixerà la següent pantalla:

Si us hi fixeu, en aquesta cerca es veuen els apartats on he filtrat i em surten 9 convocatòries, algunes actives i altres pendent de convocatòries, perquè jo ho he determinat així. Si vulgués, podria veure només les actives. Però seleccionar les convocatòries pendents és una opció molt interessant perquè es poden «guardar» i us arribarà, llavors, un mail avisant-vos de tots els canvis de la convocatòria.

Més a dalt, podem veure una altra opció molt interessant: És un botó de «guardar», però als filtres. Si premem aquesta opció, igual que a l’altra, haurem d’introduir el mail i ens enviaran qualsevol novetat que tingui a veure amb alguna plaça nova del filtre que hagi realitzat.

Així doncs, si fem bé els filtres,  no només veurem oferta pública pendent de convocatòria. També veurem convocatòries obertes com la següent:

Aquesta és una convocatòria concreta. Arribem a ella després de prémer sobre algun dels resultats obtingut. Ens dóna una informació bàsica sobre la seva situació i, el que és més important, l’enllaç a la convocatòria, perquè la puguem llegir, avaluar i preparar-nos per presentar-nos.

Altres funcions del CIDO

Finalment, el CIDO també us permetrà estar informat de subvencions, beques i ajuts, si són del vostre interès i de qualsevol altra informació que surti als diaris oficials. Un detall: hi ha un apartat que és de licitacions en el submenú. Aquest pot ser molt interessant per fer autocandidatura. Per què? Resulta que en aquest apartat ens podem assabentar a quina empresa li concedeixen una obra o li concedeixen l’explotació d’unes excavacions o la gestió d’un servei o restaurant, per posar uns exemples. Si estem al dia de les empreses a les que se’ls hi ha fet la concessió, ens podem imaginar que, potser, necessiten treballadors. És una bona opció per fer autocandidatura perquè l’empresa, segurament, té necessitat de contractació.

Pel mateix, ens pot interessar aquesta web de la Generalitat:

https://contractaciopublica.gencat.cat/

Espero que hagi estat del vostre interès.

¿Tienes alguna consulta? Si estás interesado/a en mis servicios…

Deja aquí tus datos y me pondré en contacto contigo lo antes posible.

12 + 3 =

Si necesitas coach laboral, ayuda con tu Linkedin o quieres contratar una formación
Contacta conmigo
Si necesitas coach laboral, ayuda con tu Linkedin o quieres contratar una formación
Contacta conmigo